Certificare

Sistemul Ecoherba-Bioflora Apuseni colaborează cu organismul de inspecţie şi certificare ECOINSPECT SRL – RO-ECO-008, acreditat RENAR şi recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.ecoinspect.ro ).

Regulamentele de referinţă care stau la baza certificării produsului nostru sunt:

  • REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 271/2010 AL COMISIEI din 24 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 967/2008 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice
  • Ordinul 181/ 2012 privind regulile de organizare a sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
  • Ordinul 1253din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
  • Ordin nr. 1438 din 16 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

ECOHERBA CERTIFICAT DE CONFORMITATE

BIOFLORA CERTIFICAT DE CONFORMITATE