Management practicol

Pajiştile semi-naturale oligotrofe au fost create prin activităţile umane de defrişare a pădurilor cu timp îndelungat în urmă. În Munţii Apuseni, localnicii şi-au întemeiat gospodării stabile şi au aplicat un management praticol tradiţional, care a avut ca rezultat biodiversitatea largă din prezent. Existenţa pajiştilor semi-naturale oligotrofe este strict legată de sistemul de management praticol. Neaplicarea managementului duce la reîmpădurirea suprafeţelor, pierderea biodiversităţii şi diminuarea valorii landşaftului cultural. La cealaltă extremă, se află intensivizarea sistemelor de pajişti, care reduc drastic biodiversitatea. Chiar şi fertilizarea cu 10 t/ha gunoi de grajd aplicat anual, determină dispariţia speciei Arnica montana din covorul ierbos şi a altor specii oligotrofe (pentru detalii vezi Info ştiinţific). Aplicarea unui management praticol optim presupune un interes deosebit din partea proprietarilor de terenuri, care să fie dispuşi să aplice o anumită tehnologie. Interesul lor poate fi sporit prin oferirea unui avantaj economic consistent de pe urma pajiştilor oligotrofe, având în vedere executarea manuală a lucrărilor de întreţinere şi folosinţă şi obţinerea unei recolte de iarbă reduse. Chiar şi în condiţiile existenţei programelor de subvenţie, în Munţii Apuseni, suprafeţe importante de pajişti oligotrofe sunt abandonate.

Sistemul Ecoherba-Bioflora Apuseni completează veniturile proprietarilor de terenuri prin achiziţia recoltei sustenabile (aceasta se stabileşte anterior în funcţie de recolta potenţială) de inflorescenţe proaspete de arnica la un preţ echitabil în vederea creşterii interesului pentru pajiştile oligotrofe şi a biodiversităţii lor. Desigur, pe lângă această acţiune se realizează şi instruirea proprietarilor privind managementul praticol de menţinere a habitatelor (pentru detalii vezi Trainingul).