HABITAT

Arnica montana se dezvoltă pe terenurile cu o orografie defectuoasă, adesea cu roca mamă la suprafață, pe roci semiacide, pe soluri cu un strat util subțire, bine drenate, acide și cu o troficitate redusă.

Habitatele tipice de Arnica montana sunt pajiști montane folosite în general printr-un sistem mixt (cosit și pășunat). Acest tip de pajiști semi-naturale au o fitodiversitate largă și sunt arii de interes comunitar. În Programul Natura 2000 (Anexa I) suprafeţele cu Arnica montana apar ca habitate prioritare în pajiștile deNardus stricta (cod R 6230) și fânețe montane (cod R 6520).