Monitorizare

Arnica montana este o specie importantă a Munţilor Apuseni atât din punct de vedere conservativ, cât şi economic. Identificarea factorilor de impact asupra habitatelor cu Arnica montana, clasificarea acestora în funcție de dimensiunea impactului și convertirea acestui impact în variabilele necesare creării unui model complet de analiză și monitorizare are o importanță deosebit de mare în acest moment. Astfel, ipotezele viitoare vor fi enunțate și testate pe baza unui model cât mai realist și vor avea un rol hotărâtor în elaborarea unor strategii sustenabile de management a habitatelor cu Arnica montana.

Scopul monitorizării este de a studia anumite particularităţi biologice ale speciei Arnica montana şide a evalua resursele de inflorescenţe în vederea stabilirii recoltei potenţiale și sustenabile, respectiv de a urmări modul de folosire a acestei resurse. Obiectivele specifice sunt următoarele: studiul caracteristicilor biologice și agronomice; stabilirea recoltei potenţiale la nivelul comunei Gîrda de Sus; stabilirea recoltei sustenabile; studiul modului de recoltare; elaborarea unei metodologii de clasificare a habitatelor în funcție de recoltă; cuantificarea influenței antropice asupra sistemelor.

Metodologia a fost elaborată atât în cadrul Proiectului Arnica, cât și după încheierea acestuia (2007-2012). Metodele de cercetare și interpretare a rezultatelor s-au adaptat în așa fel încât să fie destul de ușor de înțeles și să ofere o imagine privind folosirea resursei de inflorescențe de arnica.

Anual, se elaborează rapoartele de monitorizare și pe baza lor se stabilește strategia de acțiune a Sistemului Ecoherba-Bioflora Apuseni în așa fel încât să fie în concordanță cu principiile folosirii sustenabile a resurselor de inflorescențe de Arnica montana. Totodată, rapoartele de monitorizare trebuie să demonstreze sustenabilitatea folosirii resursei, condiţie autoimpusă şi pretinsă de beneficiarul Weleda.

Rapoartele de monitorizare sunt puse la dispoziţia Institutului de Cercetări Biologice, Administraţiei Parcului Natural Apuseni şi firmei beneficiare Weleda.