Referinte

AUCH ECKHARD, 2006, Überlebensstrategien waldnutzender Familienwirtschaften im Apuseni-Gebirge, Rumänien, Schriften aus dem Institut für Forstökonomie der Universität Freiburg, Band 27.

BARBIERI M., S. BRANIŞTE, V. CONSTANTIN. 2007. Strategia de dezvoltare a comunei Gârda de Sus 2007-2013.

BOGDAN ANCA (PLEȘA), 2012, Cercetări privind folosirea și menținerea pajiștilor cu low-input. Teză de doctorat -USAMV Cluj- Napoca.

BOGDAN ANCA, I. ROTAR, F. PĂCURAR, R. VIDICAN, L. DALE. 2011. Study of The Ecosystem of Arnica montana L. From Bear Meadows, Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 58-62.

GÂRDA NICOLETA, I ROTAR, F PĂCURAR, ROXANA VIDICAN, 2009, The role of pastoral landscape in defining the mountainous space in Apuseni Mountains, Ecological Agriculture priorities and perspectives, Iaşi 2009, in Revista Lucrari stiintifice. Seria Agronomie, 88-89.

GÂRDA NICOLETA. 2010. Studiul unor elemente de landșaft montan (cu privire specială asupra ecosistemelor de pajiști din comuna Gârda de Sus, Munții Apuseni), Teză de doctorat – USAMV Cluj- Napoca.

GOIA A., EVELYN RUŞDEA, A. PERŞOIU, ADRIANA ŢUŢUIANU, C. ŞUTEU, 2008. Călătorie în timp în Ţara Moţilor, Editura Apltip, Alba Iulia, 8-46.

KATHE W. and E. GALLIA. 2006. International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants: Study on Implementation Strategies and Opportunities for Pilot Implementation. Excerpt from final draft, April 2006.

MICHLER B., PĂCURAR, F. 2007. Nachhaltige Nutzung von Arnica montana aus Wild-sammlung in Rumänien. In: Straub M., Eva Maria Walle, Heilpflanzenforschung der Weleda, pp. 20-25.

MICHLER B., ROTAR I., PACURAR F., STOIE A. 2005: Arnica montana, an endangered species and a traditional medicinal plant: The biodiversity and productivity of its typical grasslands habitats. Proceedings of EGF, Estonia.S. 336-340.

MICHLER, B., KATHE, W., SCHMITT, S., ROTAR, I., PĂCURAR, F. 2005. Conservation of Eastern European medicinal plants: Arnica Montanan in Romania. Al XXXXVIII Simpozion Ştiinţific Agricultura şi Mediu – present and perspective. vol. 48. ISSN 1454-7414. Iaşi, (CD) and in Procedings of the 4th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries. Association for Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countris. 2006. 28-31 mai. Iasi. pp. 158-160 (CD).

MICHLER, B., ROTAR, I., PĂCURAR, F. 2006. Biodiversity and conservation of medicinal plants: a case study in the Apuseni Mountains in Romania. Buletinul USAMV Cluj. Seria Agricultura, Cluj-Napoca. ISSN 1454-2382. 62:86-87.

MOREA A., ROTAR, I., PĂCURAR, F. 2008. Posibilităţi de uscare a inflorescenţelor de Arnica montana folosind resurse locale. Hameiul şi plantele medicinale. Anul XVI. Cluj-Napoca. ISSN 1454-7805. 31-32:261-263.

PĂCURAR F. 2005. Cercetări privind dezvoltarea sustenabilă (durabilă) a satului Gheţari, comuna Gârda prin îmbunătăţirea pajiştilor naturale şi a unor culturi agricole, Teză de doctorat -USAMV Cluj-Napoca.

PĂCURAR F., I. ROTAR, BARBARA MICHLER, ROXANA VIDICAN, 2008. Traditional management of Arnica montana grasslands, Grassland Science in Europe – Biodiversity and Animal Feed, Book of abstracts, Uppsala, Suedia, pg. 28.

Păcurar, F., Rotar, I., Gârda, N. 2008. Elemente de dezvoltare durabilă în managementul tradiţional al pajiştilor cu Arnica montana. Hameiul şi plantele medicinale. Anul XVI, nr. 1-2 (31-32). Cluj-Napoca. ISSN 1454-7805. pp. 251-254.

PRIMĂRIA COMUNEI GÎRDA DE SUS JUDEŢUL ALBA. 2011. Monografia comunei Gîrda de Sus, Editura Nereamia Napocae, Transilvania All inclusive, pp.8-50.

REIF A., EVELYN RUȘDEA, F. PĂCURAR, I. ROTAR, KATJA BRINKMANN, E. AUCH, A. GOIA, J. BUHLER, 2008. A traditional cultural landscape in transformation, în Mountain Research and Development, vol. 28, nr. 1, publicat de United National University, Tokyo, Japonia și International Mountain Society, Berne, Elveția, pag. 18-22.

REIF, A., RUSDEA, E., PĂCURAR, F., ROTAR, I., BRINKMANN, K., AUCH, E., GOIA A., and BÜHLER, J. 2008. A Traditional Cultural Landscape in Transformation: The Quest for Sustainable Development Options in the Apuseni Mountains, Romania. Mountain Research and Development. 28(1):18-22.

ROTAR I., F. PĂCURAR, ANCA BOGDAN. 2011. The Influence of Technological Inputs on Arnica montana habitat. Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 434-435.

ROTAR I., PĂCURAR F., NICOLETA GÂRDA, ROXANA VIDICAN, 2009. Arnica montana L. – a valuable medicinal plant of the oligotrophic grasslands, Bulletin UASVM Cluj-Napoca, Agriculture series, vol. 66, 471-476.

RUSDEA EVELYN, A. REIF, I. POVARA, W. KONOLD, 2005, Perspektiven für eine traditionelle Kulturlandschaft in Osteuropa, Schriftenreihe des Institus für Landesplege der Albert Ludwigs-Universität, Culterra 34.

RUŞDEA EVELYN, I. POVARĂ, W. KONOLD, A. REIF, 2001, Identification of Ecologycal, Economic and Social Potentials for Sustainable Land-use and Regionale Dvelopment in Eastern Europe: Case study in Apuseni Mountains România, publicat în Buletinul USAMV, Seria Agricultura, vol. 55-56, pg. 58-62.

STOIAN H. V. 2011. Studiul simbiozelor micoriziene în unele ecosisteme de pajişti din zona Munţilor Apuseni. Teză de doctorat – USAMV Cluj- Napoca.

STOIE A. 2011. Cercetări asupra ecosistemelor de pajişti cu Arnica montana în bazinul superior al Arieşului. Teză de doctorat – USAMV Cluj- Napoca.

http://www.proiect-apuseni.org

http://romania.panda.org

http://www.ifanos.de/landschaftoekologie/wwf_ro/_Managenmentplan Arnica montana Apuseni Romania.pdf