SUSTENABILITATE

Sistemului Ecoherba – Bioflora Apuseni prin activitatea sa se implică la nivel ecologic, economic şi social.

La nivel ecologic, sistemul susţine conservarea pajiştilor semi-naturale oligotrofe şi a biodiversităţii lor. Pajiştile oligotrofe sunt condiţionate de un anumit tip de management praticol, care se implementează la nivel local şi care se cercetează continuu în vederea adaptării la condiţiile viitoare.

La nivel economic, creează noi izvoare de venit pentru localnici în condiţiile în care resursa principală (lemnul) s-a diminuat puternic în ultima vreme, dând naştere unor conflicte sociale pronunţate. Activitatea de recoltare sustenabilă a speciei Arnica montana aduce un venit important la nivel local şi regional, atât culegătorilor, cât şi proprietarilor de terenuri. Sursele de venit sunt planificate pe termen lung.

Schema sustenab.

La nivel social, sensibilizează şi conştientizează populaţiile locale privind importanţa menţinerii pajiştilor oligotrofe şi folosirea optimă a resurselor. De asemenea, determină implicarea localnicilor în sezonul de recoltare şi oferă locuri de muncă (culegători, colectori etc.), ceea ce contribuie la menţinerea populaţiei la nivel local.

Valorificarea sustenabilă a resurselor naturale din pajiştile oligotrofe este o soluţie viabilă de conservare a acestor habitate, de crearea unei surse de venit pe termen lung şi de conservare a landşaftului cultural din Munţii Apuseni. Folosirea sustenabilă a speciei Arnica montana din pajiştile oligotrofe este o chestiune complexă, care presupune o împletire armonioasă de procese şi acţiuni, după cum urmează:

  • managementul pajiştilor oligotrofe;
  • instruirea populaţiei locale şi contact continuu;
  • recoltare şi colectare;
  • cercetare ştiinţifică;
  • monitorizarea resursei;
  • adăugare de valoare la nivel local;
  • procesare corespunzătoare;
  • calitate superioară a produsului;
  • certificare ecologică a produsului;
  • beneficiar corespunzător şi comerţ echitabil.