INFO STIINTIFIC

Rezultatele cercetărilor stau la baza elaborării unor rapoarte interne şi a unor publicaţii ştiinţifice. Rapoartele interne sunt puse la dispoziţia organismelor superioare cu rol în monitorizarea şi gestionareapajiştilor oligotrofe. Acestea oferă o imagine complexă asupra particularităților biologice ale specieiArnica montana, evoluţia populaţiilor, modul de folosire a resursei, răspândirea habitatelor şi managementul lor.

Lucrările ştiinţifice sunt publicate în diverse reviste naţionale şi internaţionale, având ca scop popularizarea cercetărilor şi a modelului de folosire sustenabilă a resursei şi conservare a pajiştilor oligotrofe.