Istoricul sistemului

La nivel european, România este o țară importantă din punct de vedere al biodiversității. Aici există încă suprafețe întinse de terenuri agricole și pajiști semi-naturale, care se folosesc în mod tradițional. Încă din anul 1995, regiunea centrală a Munților Apuseni a devenit o destinație de cercetare a Universității Albert Ludwigs din Freiburg.

În perioada 2000-2004, Universitatea Albert Ludwigs a coordonat Proiectul Apuseni – o șansă pentru Țara Moților (www.proiect-apuseni.org), care a avut ca scop cercetarea și dezvoltarea durabilă a satului Ghețari din comuna Gîrda de Sus, județul Alba, România. Proiectul a fost o cooperare germano-română fiind finanțat de Ministerul German al Educaţiei şi Cercetării. În cadrul acestui proiect s-a stabilit că în zona de studiu există 491 de specii de plante, iar 242 dintre acestea sunt medicinale. Între speciile medicinale se afla și Arnica montana, care era folosită nesustenabil (supra-recoltare, calitate slabă a materialului verde, preț de achiziție redus, comerț neechitabil etc.).

Acest cadru a creat premisele inițierii Proiectului Arnica – Conservation of Eastern European medicinal plants: Arnica montana în România (http://romania.panda.org), care a fost condus de WWF UK și finanțat de fundația Darwin din Anglia în perioada 2004-2007. În acest proiect au fost implicate cinci instituții (WWF-UK, Darwin Initiative, WWF-DCP, USAMV Cluj- Napoca și Primăria Gîrda de Sus) și s-a desfășurat în comuna Gîrda de Sus din județul Alba. Scopul proiectului a fost de a elabora un sistem de folosire sustenabilă a speciei Arnica montana în beneficiul conservării biodiversității și bunăstării populației locale. Rezultatele obținute au stat la baza elaborării unui plan de management durabil de conservare și folosire a speciei. Una dintre ideile proiectului a fost de a organiza o structură care să dezvolte sistemul creat și, în consecință, a apărut firma Ecoherba.

Ecoherba a fost concepută pentru a fi activă în regiunea centrală a Munţilor Apuseni. Cercetările ulterioare au scos la iveală că sistemul dezvoltat acţionează într-o zona prea restrânsă, iar în afara acestuia specia Arnica montana este supraexploatată. Prin urmare, Ecoherba a sprijinit înfiinţarea firmei Bioflora Apuseni pentru a implementa sistemul sustenabil în regiunea de nord a Munţilor Apuseni.

Așadar, Sistemul Ecoherba-Bioflora Apuseni este rezultatul unui îndelungat proces de cercetare interdisciplinară și interculturală.