Training si contact cu actorii

Studiile anterioare întreprinse în Munții Apuseni, cu privire la sustenabilitatea folosirii resursei de arnică, au reliefat necesitatea creării unui program eficient de instruire a culegătorilor și proprietarilor de terenuri.Scopul instruirilor este de a conştientiza localnicii (proprietari de terenuri şi culegători) privind conservarea pajiştilor oligotrofe cu Arnica montana şi folosirea sustenabilă a resurselor de inflorescenţe.

Proprietarii de terenuri sunt instruiţi pe tema managementului sustenabil al pajiştilor, când se detaliază clar măsurile de întreținere şi folosinţă. Managementul recomandat este o alternativă îmbunătăţită a celui tradiţional.

Culegătorii se instruiesc înainte de începerea fiecărui sezon pe tema recoltării sustenabile a resursei de inflorescențe. În completarea acestui instructaj, copiii localnicilor primesc informații despre caracterele biologice ale speciei, diferite noțiuni de ecologie și biodiversitate a sistemelor naturale cu scopul de a le insufla dorinţa de protejare și conservare a naturii.

Materialele utilizate în procesul de instruire sunt reprezentate de manuale speciale cu privire la recoltare, la managementul habitatelor cu Arnica montana, de postere, pliante și prezentări power-point. Pe lângă aceste materiale, localnicilor le sunt puse la dispoziție rezultatele cercetărilor efectuate în zonă și servicii de consultanță.

Contactul cu localnicii se întreţine şi pe perioada iernii, când se realizează interviuri cu culegătorii și proprietarii de teren pentru evaluarea sezonului de recoltare, pentru identificarea și soluționarea problemelor, respectiv stabilirea de strategii pentru anul următor. Implicarea localnicilor în strategia sistemului de folosire sustenabilă a resursei crește nivelul de durabilitate al acestuia, optimizând în același timp procesele constituente.