Principii

Politica agrară comună are trei mari obiective: producţia viabilă de bunuri alimentare, managementul sustenabil al resurselor naturale în condiţiile schimbărilor climatice şi dezvoltarea regională corespunzătoare (Privire de ansamblu asupra Reforma PAC 2014-2020). Având în vedere presiunea asupra resurselor naturale, sectorul agricol trebuie să-şi îmbunătăţească metodele cu repercusiuni minime asupra mediului pentru o producţie sustenabilă. Fermierii trebuie să-şi adapteze metodologiile în funcţie de schimbările climatice. Zonele rurale din Europa se confruntă încă cu probleme diverse şi profunde punându-se întrebări chiar de existenţa lor. Acestea sunt deosebit de importante pentru că deţin o mare bogăţie naturală şi culturală. Pentru dezvoltarea zonelor rurale au o importanţă deosebităStrategia de la Lisabona pentru creşterea economică şi a locurilor de muncă şi Strategia de la Gotenborg (Politica de dezvoltare rurală 2007-2013).

Pajiştile semi-naturale oligotrofe cu Arnica montana se află în permanenţă sub influenţa factorilor staționali, socio-economici şi politici. Unii factori rămân constanţi (edafici, orografici), dar alţii se modifică foarte mult şi, prin urmare, au o influenţă puternică asupra speciei şi a habitatului ei. Factorii climatici determină anumite aspecte ale biologiei speciei care se fac simţite la nivelul recoltei potenţiale. Aceştia sunt foarte dificil de controlat şi vor determina o fluctuație mare a recoltei de la un an la altul.Factorii socio-economici sunt cei care exercită o presiune mare asupra habitatelor cu Arnica montana. Pe de o parte se află proprietarii, care întreţin şi folosesc habitatele, culegătorii (majoritatea dintre ei sunt şi proprietari), care recoltează inflorescenţele de arnica, iar pe de altă parte se află firmele colectoare din afara comunităţilor, care, de cele mai multe ori, nu sunt interesate de menţinerea suprafeţelor cu arnica şi folosirea lor sustenabilă. Toate aceste trei categorii sociale au o importanţă deosebită în menţinerea pajiştilor oligotrofe şi a speciei Arnica montanaInterzicerea recoltării speciei Arnica montana nu este o soluţie sustenabilă, deoarece ar atrage după sine scăderea interesului localnicilor pentru habitatele de pajişti oligotrofe, iar acestea vor fi abandonate negreşit. De aceea, trebuie identificate soluţii optime, care să fie ancorate la realitatea din teritoriu.

Scopul Sistemului Ecoherba-Bioflora Apuseni:

conservarea pajiștilor oligotrofe la nivelul landșaftului cultural montan și îmbunătățirea nivelului de trai al populațiilor locale prin folosirea sustenabilă a resurselor naturale.

Obiectivele Sistemului Ecoherba-Bioflora Apuseni:

 • conservarea pajiştilor oligotrofe şi a speciei Arnica montana;
 • conştientizarea proprietarilor de terenuri privind valoarea conservativă a pajiştilor semi-naturale oligotrofe şi instruirea lor privind managementul praticol optim de gospodărire;
 • folosirea sustenabilă a speciei Arnica montanaîn vederea sporirii interesului local pentru pajiştile oligotrofe;
 • monitorizarea resurselor de inflorescențe de Arnica montanadupă metode specifice și stabilirea recoltei sustenabile, care să asigure perpetuarea speciei;
 • formarea deprinderilor colectorilor și culegătorilor privind recoltarea durabilă a inflorescențelor şi calitatea produsului proaspăt;
 • monitorizarea modului de recoltarea a inflorescențelor în vederea verificării succesului acțiunilor de instruire;
 • procesarea prin uscarea produsului proaspăt în vederea adăugării de valoare la nivel local;
 • comerț echitabil și asigurarea unui venit corespunzător culegătorilor și proprietarilor de terenuri;
 • conservarea landșaftului cultural montan și a practicilor tradiționale;
 • cercetare ştiinţifică continuă în vederea elaborării unor idei inovative de conservare prin folosire sustenabilă;
 • colaborare cu instituţiile statului, ONG-uri şi IMM-uri pentru folosirea sustenabilă a resurselor din pajiştile oligotrofe.